Privacybeleid

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze leden, abonnees, klanten en websitebezoekers staat bij Zon op Alle Daken hoog in het vaandel. Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacybescherming

Zon op Alle Daken vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn leden, abonnees, klanten en websitebezoekers van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, abonnees, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zon op Alle Daken gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens. Wij verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Zon op Alle Daken en de organisatie of persoon in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende persoon. Zon op Alle Daken houdt zich in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving. De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Coöperatie Zon op Alle Daken U.A. gevestigd te Groningen (Oosterhaven 10, 9723 AP Groningen).

Verwerking van persoonsgegevens

Zon op Alle Daken legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van je lidmaatschap, je abonnement en/of een andere met je gesloten overeenkomst en/of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van Zon op Alle Daken, bijvoorbeeld via een mail-nieuwsbrief. Als je inzage wilt hebben in je gegevens, ze wilt wijzigen (inclusief het opzeggen van het abonnement op de mailnieuwsbrief) of deze (deels) wilt laten verwijderen kun je dit doorgeven via meedoen@zonopalledaken.nl of Zon op Alle Daken (Oosterhaven 10, 9723 AP Groningen).

Slotbepalingen

Wijzigingen Zon op Alle Daken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inwerkingtreding Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01-01-2021 (Zon op Alle Daken).

Bijgewerkt: 02-02-2021