Zon op Alle Daken

Het verduurzamen van je energieverbruik en een lagere energienota is voor iedereen een wens, maar als je geen eigen dak hebt of niet genoeg spaargeld om te investeren is dat bijna onmogelijk. Met Zon op Alle Daken komt daar verandering in!

We zien dat veel geschikte daken om ons heen geen zonnepanelen hebben. Tegelijkertijd weten we dat niet iedereen een eigen dak heeft, niet iedereen zonnepanelen op eigen dak kan betalen of weet hoe zonnepanelen te laten plaatsen. Zon Op Alle Daken wil zoveel mogelijk onbenutte daken voorzien van zonnepanelen. Dat levert tegelijk de mogelijkheid op om iedereen die nu nog geen zonnepanelen heeft, toegang te geven tot betaalbare en lokale zonnestroom.

Vanuit het Nationaal Programma Groningen hebben wij een subsidie gekregen om een eerste pilot project vorm te geven. Samen met de Groenste Buurt uit Groningen gaan we dit project uitvoeren.