Helpie FAQ

  • Ik wil mijn dak wel beschikbaar stellen voor Zon Op Alle Daken. Wat komt er allemaal bij kijken?

    Heel gaaf dat je jouw dak beschikbaar wil stellen voor het opwekken van zonnestroom voor je buurtgenoten! Zo gauw wij weten dat jouw dak mogelijk beschikbaar is voor het plaatsen van zonnepanelen door Zon Op Alle Daken zullen we met onze software gaan kijken hoeveel zonnepanelen op jouw dak passen en of de ligging ten opzichte van de zon en eventuele schaduw door objecten om de woning heen goed is. Als blijkt dat het een gunstig project kan worden zullen we het dak voorleggen aan een ingenieur die zal controleren of het dak sterk genoeg is. Soms kan dit op papier, maar vaak zal er ook op locatie gekeken moeten worden. Dit plannen we samen met de installateur die op locatie het dak zal intekenen en zal controleren of wat wij in de software zagen ook klopt met de situatie ter plekke. Levert dit een GO op dan ontvang je van ons een opstalovereenkomst waarin we de afspraken rondom de huur van het dak vastleggen.

    Als de opstalovereenkomst ondertekend is gaan we de installatie inplannen. Die zal zoveel mogelijk in overleg met jou gepland worden. Afhankelijk van de grootte van het dak zal de installatie in 1 dag te plaatsen zijn. We proberen ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk last hebt van de werkzaamheden en als het mogelijk is sluiten we de installatie niet aan in jouw eigen meterkast, maar in de straatkast buiten de woning om. Op die manier hoeven we geen kabels door jouw huis te trekken. dat scheelt weer gedoe in jouw woning.

    Als de installatie aangesloten is zal onze technische partner langskomen om te controleren of alles goed en veilig is aangesloten middels een opleveringskeuring. Mochten er nog opleverpunten zijn die nagelopen moeten worden dan zorgt Zon Op Alle Daken dat die door de installateur worden opgepakt en uitgevoerd. In het opleveringsrapport wordt vastgelegd dat er aan alle hoge veiligheidseisen voldaan wordt. Zon Op Alle Daken zorgt dat de installatie verzekerd wordt en we monitoren de opwek op afstand.