Hoe werkt het?

Zon op Alle Daken is een sociale onderneming zonder winstoogmerk. We combineren de bestaande regelingen om zonnestroom te stimuleren op een slimme manier, waardoor het profiteren van de zon voor iedereen mogelijk wordt.

Zon op Alle Daken is als coöperatie in staat om een duurzame lening aan te trekken tegen een lage rente. Daarmee kan de investering van zonnepanelen gedaan worden zonder dat individuele deelnemers zelf hoeven in te leggen. Dakeigenaren die nog geen zonnepanelen hebben, en ook niet van plan zijn dit zelf te doen, kunnen hun dak aanmelden voor het project. Als het dak geschikt is, zorgt Zon op Alle Daken ervoor dat er zonnepanelen op geplaatst worden. De zonnestroom gaat naar de deelnemers van de coöperatie. Als dakeigenaar ontvang je een huurvergoeding van de coöperatie. En je kunt natuurlijk ook profiteren van de zonnestroom via de coöperatie (maar dat hoeft niet).

Deelnemer van Zon op Alle Daken zonder eigen dak profiteren ook. Doordat we alle daken optimaal volleggen wordt het gehele dakoppervlak benut om stroom op te wekken. Via de postcoderoosregeling hoeven we voor de totale opgewekte stroom in het project de energiebelasting niet te betalen. Het stroomtarief, van ongeveer 23cnt per kWh bestaat voor meer dan de helft uit deze energiebelasting. Dat tikt dus behoorlijk aan! Daarnaast verkoopt Zon Op Alle Daken de zonnestroom aan Energie VanOns. Uit de verkoop van de stroom worden de meeste kosten gedekt en een deel van de energiebelastingkorting wordt gebruikt om de financiering af te lossen. De rest is korting op de stroomrekening voor alle deelnemers!

In elk project verdelen we de energiebelastingkorting eerlijk over de deelnemers. Vooraf ontvangen we van iedere deelnemer een energienota zodat we weten hoeveel dat huishouden of bedrijf maximaal aan belastingkorting kan benutten. Daarna maken de deelnemers de overstap naar een van de energieleveranciers waarmee Zon op Alle Daken afspraken heeft ter verrekening van de energiebelastingkorting. In ons pilotproject is dat de Noordelijke, 100% lokale en duurzame energieleverancier Energie VanOns.

Zo gauw we voldoende daken hebben gevonden binnen de postcoderozen van de buurt gaan we van start. Alle daken worden nagekeken op draagkracht, zodat we zeker weten dat het dak de belasting van de zonnepanelen kan houden. Ook gaan we na of er daken zijn waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden, omdat deze bijvoorbeeld in een beschermd stadsgezicht liggen. Ondertussen verzamelen we de energienota’s van de deelnemers om in beeld te krijgen hoeveel zonnepanelen we nodig hebben om iedereen volledig te kunnen voorzien van de maximale energiebelastingkorting.

De zonnepanelen worden geleverd en geinstalleerd door lokale leveranciers. Zij worden zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit en veilig werken. Zon op Alle Daken organiseert de financiering van de zonnepanelen. De deelnemers betalen helemaal niets! Daarmee maken we meedoen voor iedereen mogelijk!

Waarom doen we dit?

Wij hebben het initiatief genomen voor dit project, omdat wij erin geloven dat iedereen zou moeten kunnen profiteren van lokale, duurzame én betaalbare zonne-energie, en dat op een transparante en enthousiaste manier. Met dit project ondersteunen we alle huishoudens die aan de slag willen met zonnepanelen, maar niet weten hoe dit aan te pakken, of het niet goed kunnen betalen.

Zon Op Alle Daken streeft ernaar zoveel mogelijk lege daken te vullen met zonnepanelen. De pilot in de Groenste Buurt is bedoeld om de werkwijze en projectopzet verder uit te werken en te testen. Deze pilot wordt gesteund door de provincie Groningen via het Nationaal Programma Groningen. De bedoeling is het project groter te maken, zodra het soepel draait. Meedoen aan een pilot betekent dat je zult merken dat we sommige dingen nog moeten uitzoeken, of soms tegen onverwachte zaken aanlopen. Deelnemers zullen hier verder geen last van hebben: eventuele meerkosten worden betaald uit de subsidie voor het project, en komen niet voor rekening van de deelnemers.